Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1. - SATICI: 

Unvanı: Benimolsun.com

Adres: Gürsel mahallesi erzincan sok. NO:5 Kağıthane/İstanbul

Telefon: ‪0539 776 8757

Eposta: info@benimolsun.com

 

1.2 - ALICI: 

Elektronik ortamda SSL şifreleme ile korunan sayfada bilgileri yer alan ve bu faturada yer alan ürünleri sipariş ederek verdiği kimlik bilgilerinin doğruluğunu teyit eden şahıs veya kurumdur.

 

MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın Benim Olsun ‘e ait www.benimolsun.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, sipariş bilgilerinde ve faturada satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

3.1- Cinsi: Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli bilgi kartlarında belirtildiği ve sipariş sepetinde ve faturanın ön yüzünde gösterildiği gibidir.

3.2- Ödeme Şekli: Faturanın ön yüzünde belirtildiği gibidir. Açık faturalar, proje alımları, sözleşme karşılığı yapılan işler, tahsilatlı gönderi veya çek ile alımlar özel şartlara bağlıdır.

3.3- Faiz: Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi Kartına İade Prosedürü: 

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Banka ile anlaşma hükümlerinde müşteri kredi kartından taksitli yapılan tahsilatlar tek seferde hesaplarımıza yansıtılmışsa banka müşteriye tek seferde, aydan aya taksitli yansıtılmışsa aydan aya iade yapar. Bu durumun istisnaları bankanın inisiyatifindedir. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Benim Olsun, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz.

 

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi: 

Teslimat Adresi: Sipariş formunda belirtildiği gibidir.

Fatura Adresi: Sipariş formunda belirtildiği gibidir.

Teslim Süresi: Azami 7 iş günüdür. Saat 15.30’a kadar verilmiş olan siparişlerden depo stoklu olan ürünler aynı gün, tedarikçi stoklu ürünler 24–48 saat, özel ithalat ürünler 30 iş günü içerisinde kargoya verilir. Azami süreyi aşacak olan ürünler için sipariş ALICI’nın bilgisi doğrultusunda beklemeye alınabilir ya da iptal edilebilir. 

Teslimat anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Benim Olsun, yüklendiği edimi tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Benim Olsun ‘e iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

KargoÜcreti: Benim Olsun‘e aittir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1- ALICI, www.benimolsun.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI ‘nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI ‘dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Benim Olsun sorumlu tutulamaz.

4.4- Benim Olsun, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Benim Olsun‘e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Benim Olsun ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Benim Olsun‘e ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Benim Olsun’e gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin Benim Olsun’e ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, ambalajının açılmasından sonra tekrar satılabilirliği olmayan, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması gerekir. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünlerin arızalı veya ayıplı çıkması haricinde iadesi mümkün değildir.

 

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ 

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrası gereğince Benim Olsun, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Benim Olsun sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri iade edeceğini taahhüt eder.

Benim Olsun’in işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetler ve benzeri olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, Benim Olsun'in hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir.

 

MADDE 8 - GEÇERLİLİK 

İşbu sözleşme, sipariş gerçekleşerek sisteme kaydı yapıldığı andan itibaren geçerlidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya Benim Olsun‘in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.